Tiết mục múa: “Lên thăm chị Hằng”

Back to top button